Ošetrovateľský obzor 1/2016Pôvodné práce
Elena ŽIAKOVÁ, Nina SLÁDEKOVÁ, Iveta ZEMANOVÁ: Využitie fyzioterapie u pacientky s detskou mozgovou obrnou

Prehľady
Zuzana SLEZÁKOVÁ: Európsky profesijný preukaz        
Michal VAVRO, Katarína GAZDÍKOVÁ,, Elena ŽIAKOVÁ: Včasná fyzioterapia u pacientov po chirurgickej liečbe spondylolistézy


Hana LOCIHOVÁ,  Hana PADYŠÁKOVÁ: Spánková deprivace         
Andrea ČERŇANOVÁ: Narcistická porucha osobnosti        
Sandy STESKÁLOVÁ: Urogenitálne mykoplazmy

 

Informácie
Robert VLČEK, Vlastimil VICEN: Vznik škody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti        
Robert VLČEK, Vlastimil VICEN: Subjekt občianskoprávnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti