Ošetrovateľský obzor 3-4/2016Pôvodné práce
Zuzana SERAFÍNOVÁ, Peter DŽUPA, Katarína GAZDÍKOVÁ: Zdravotná starostlivosť o ústne zdravie detí        
Jana HAVLOVÁ, Hedviga ŠĽACHTOVÁ, Jaroslav KRESÁNEK: Vplyv kinezioterapie na pohybový rozsah po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu

Prehľady
Andrea ČERŇANOVÁ: Alkohol a drogy u detí a adolescentov vo vzťahu k športu   


Sandy STESKÁLOVÁ: Zásady správnej životosprávy v tehotenstve        
Jarmila MESZÁROŠOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Pohľad na starobu a starnutie v 21. storočí        
Eva PROCHÁZKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Ošetřovatelské koncepty péče o seniory s demencí        
Jana ROTTKOVÁ: Dlhodobá intenzívna starostlivosť        
Hana LOCIHOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Vzpomínky na pobyt na intenzivní péči


Loading...