Oše Obzor 1/2020Personálie
Dana FARKAŠOVÁ: Jubilujúci prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., zakladateľ a emeritný rektor  Slovenskej zdravotníckej univerzity

Kazuistiky
Táňa BULÍKOVÁ, Alena DUDEKOVÁ, Viliam DOBIÁŠ: Otrava oxidom uhoľnatým v prednemocničnej neodkladnej    starostlivosti – kazuistiky

Pôvodné práce
Jarmila KRISTOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Komunikačná stratégia s agresívnym pacientom v ošetrovateľskej praxi
Jana HAVLOVÁ, Dominika NITKOVÁ: Kinezioterapia vertebrogénneho chronického algického syndrómu v driekovej oblasti

Prehľady
Zuzana ŠAJTEROVÁ, Jana HAVLOVÁ: Nordic walking ako súčasť životného štýlu
Daniela ČUNČÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ: Možnosti rehabilitácie u detí s detskou mozgovou obrnou
Content
Personalities
Dana FARKAŠOVÁ: Professor Ján Štencl

Case reports
Táňa BULÍKOVÁ, Alena DUDEKOVÁ, Viliam DOBIÁŠ: Carbon monoxide poisoning in prehospital care - case reports

Original articles
Jarmila KRISTOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Communication strategy with aggressive patient in nursing practice
Jana HAVLOVÁ, Dominika NITKOVÁ: Kinesiotherapy chronic vertebrogenic algic syndrome in lumbal area

Overviews
Zuzana ŠAJTEROVÁ, Jana HAVLOVÁ: Nordic walking as a part of lifestyle
Daniela ČUNČÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ: Possibilities of rehabilitation in children with cerebral palsy


 

Loading...