Oše Obzor 4/2020Pôvodné práce
Jana Rottková, Andrej Zachar: Kvalitatívne poruchy vedomia po kardiochirurgických operáciách       
Hana Padyšáková, Ivana Sochuláková: Objektivizácia ošetrovateľského posúdenia bolesti u detí       
Zuzana Rybárová, Veronika Stieranková: Vedenie dekumentácie na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny

Prehľady
Táňa Bulíková, Alena Dudeková, Viliam Dobiáš: Hodnotenie EKG krivky nekonvenčným spôsobom, alebo ako sa stať úspešným elektrokardiografistom 

Loading...