Ošetrovateľský obzor 1/2021 - obsah časopisu

Oše Obzor 1/2021Pôvodné práce
Suzanne Claudia Biahoula BEMBOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Spoločenská prestíž sesterského povolania         
Zuzana Bachratá, Jarmila Kristová, Zuzana Slezáková, Emília Miklovičová: Teleošetrovateľstvo – záujem sestier o inovatívnu možnosť ošetrovania pacientov v 21. storočí         
Viera Lacika, Hana Padyšáková, Marek ŠUPLER: Využitie edukácie v podpore orálneho zdravia         
Jana Havlová, Soňa Ranušová: Syndróm karpálneho tunela a možnosti jeho ovplyvnenia fyzioterapiou   

    
Kazuistika
Táňa Bulíková, Alena Dudeková, Viliam Dobiáš: Kolaps prvorodičky – kazuistika 

       
Spomíname
Adriana Repková: Spomíname na Mgr. Vieru Sklářovú, MPH         
 

Loading...