Ošetrovateľský obzor 4/2021 - obsah časopisu

Oše obzor 4/2021Pôvodné práce
Jarmila KRISTOVÁ, Zuzana BACHRATÁ: Úzkosť u hospitalizovaných pacientov s chirurgickým spôsobom liečby       
Zuzana Slezáková, Hana Padyšáková, Jiří Veverka: Pracovná spokojnosť sestier       
Adriana Repková, Tatiana Legéňová: Predkoncepčná príprava žien s pregestačným diabetom    

   

Prehľady
ŽIAKOVÁ Elena, MORAVČÍKOVÁ Klára, SLÁDEKOVÁ Nina, HAVLOVÁ Jana: Terapeutická hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců       

Register 2021       

 

   

Loading...